Kağıt kullanmaktan korkmayın, sürdürülebilir olmamasından korkun!

Kağıt kullanmaktan korkmayın, sürdürülebilir olmamasından korkun!

Sürdürülebilirlik, geridönüşüm ve doğanın korunması, hepimizi etkileyen, günlük yaşamımızı giderek daha çok belirleyen endişeler. Kağıt kullanımı da geleneksel olarak bu endişeyi besleyen konular arasında yer alıyor, ama burada eksik ve yanlış bilinen pek çok şey var. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nural Yılgör, bu konulardaki sorularımızı yanıtladı.

Kağıt ne kadar geri dönüştürülebilir?

Kağıdın tekrar geri kazanılması ve yeniden hamur elde edilerek bu hamurun kağıt yapımında kullanılması sonsuz bir döngü değildir; kağıt yapımında esas önemli yapı bitkisel liftir. Liflerin orijinal yapıları ne kadar iyi korunmuşsa o denli iyi kağıt yapılabilir. Lifler her kağıt yapımı sırasında orijinal yapılarından biraz daha uzaklaşırlar. Boyutları kısalır, çeperleri bozulur, su tutabilme, saçaklanma ve bağ yapabilme yetenekleri azalır. Çeşitli kaynaklar, bir lifin en fazla 5-6 kez geri kazanılabileceğini söylemektedir. Geri kazanma işlemleri sırasında lifler arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla her seferinde daha fazla katkı maddesi ve tutkallar devreye girmektedir. Bu tür malzemelerin giderek artan oranlarda kullanılması da üretim maliyetlerini ciddi şekilde yükseltmeye başlar.

Kağıt sürdürülebilir bir endüstri midir?

Kağıt endüstrisi sürdürülebilir bir endüstridir; sürdürülebilir ormancılığın uygulandığı ormanlardan hammadde sağlaması durumunda ormanların azalmasına yol açmaz, bilakis bugün Avrupa’da olduğu gibi ormanların artmasına yardımcı olur.

Kağıtta sürdürülebilirliğin esasları neler?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir sorun yaratmayacak şekilde kaynakları kullanmak ve idare edebilmektir. Bugün yenilenebilir enerji, yenilenebilir hammaddeler ve geri dönüştürülebilir ürünler artık gündemde ve hayatımızın içinde. Üretim sektöründeki tüm süreçlerde biyo tabanlı üretimler esas hale geliyor. Orman ürünleri endüstrisi, bu büyük dönüşüm sürecinin tam ortasında yer alıyor. Özellikle kağıt üretimi temel sürdürülebilirlik unsurların tamamını kapsayan bir üretim sürecinden oluşuyor; kağıt yenilenebilir bir kaynaktan üretiliyor, geri dönüştürülebiliyor ve yeniden kullanılabiliyor.

Sürdürülebilirlik esasları dikkate alınarak yönetilen ormanlarda kesilen ağaçların hepsi bir plan dahilinde bilinçli olarak kesilmekte, ağaçlar sağlıklı şekilde yetiştirilmekte, bakımları yapılmakta ve en önemlisi en az kesilen ağaç kadar ağaç dikilmektedir. Orman ekosistemine zarar verecek hiç bir müdahale yapılmamaktadır. Bu şekilde kesilen ağaçlar için bir sertifika düzenlenmekte ve tüm üretim işlemleri, ağacın kimliği niteliğinde olan bu sertifikayla yapılmaktadır.

Atık kağıtlar nasıl kullanılıyor?

Atık kağıtların toplanması ve hamur haline getirilerek kağıt üretiminde kullanılması elbette doğru ve yapılması gereken bir uygulamadır, ancak şunu bilmeliyiz ki, sadece atıklardan geri kazanarak kağıt üretimi yapamayız. Kağıt geri kazanma sürecinde devreye her zaman bir miktar taze (yeni) elde edilmiş orijinal lifin girmesi gereklidir. Enerji açısından bakıldığında, atık kağıttan hamur üretirken diğerlerine göre ciddi bir enerji tasarrufu yapılıyor gibi gözükse de, hiç bir şekilde sistemin kendini besleyebileceği miktarda enerjinin geri kazanılması söz konusu değildir. O nedenle kağıdın geri kazanılması ve dönüştürülmesi sürecinin, hiç bir zaman kağıdın orjinal liflerden üretilmesinden ayrı düşünülmemesi gerekir. Bu ikisi bir birini destekleyen ve besleyen süreçlerdir.

Birinci kalite baskı kağıtları, yazı kağıtları, birinci hamurdan üretilen zarflar, özel kağıtlar her zaman için orijinal liflerden üretilmektedir. Kataloglar, broşürler, dergiler gibi ürünlerde kullanılan kağıtlar ise geri dönüştürülmüş lifler ve orijinal liflerin harmanlanmasıyla elde edilen hamurlardan üretilmektedir. Gazete kağıdı ve oluklu mukavvalarda kullanılan ara katlardaki kağıtlar ise tamamen geri kazanılmış atık kağıtlardan elde edilen liflerden üretilmektedir.

KAYNAKLAR:

1-Kağıt Hamuru Endüstrisi, Prof. Dr. Hüseyin Kırcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın no:72

2-“Environmental Sustainability of Paper”, Heini Lehti 19 April 2011 Istanbul Presentation

3-www.ogm.gov.tr/OGEM

Bir cevap yazın

KAPAT